3 stycznia 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał przełomowe orzeczenie, według którego wskaźnik WIBOR został tymczasowo wykreślony z umów kredytowych. W praktyce oznacza to obniżenie raty kredytu nawet o 75%. Jest to możliwe dzięki temu, iż rata kredytu byłaby oprocentowana wyłącznie marżą banku.

Uznanie wadliwości wskaźnika WIBOR niesie za sobą określone konsekwencje w postaci składania przed kredytobiorców wniosków do sądu. W takiej sytuacji pomocą służą kancelarie prawnicze. Co ciekawe, 17 grudnia pierwszy bank w Polsce zrezygnował z oferowania kredytów opartych na wskaźniku WIBOR.

Pomoc kancelarii w unieważnieniu WIBOR krok po kroku

Każda osoba chcąca zmienić warunki swojej umowy kredytowej może udać się do kancelarii prawniczej, która udzieli niezbędnej pomocy.  Takie działanie zazwyczaj obejmuje kilka kroków:

  • przeanalizowanie umowy, jaką kredytobiorca zawarł z bankiem
  • ustalenie wysokości roszczeń do banku
  • przygotowanie pozwu i złożenie go do sądu
  • reprezentowanie klienta w sądzie

Podczas wszystkich tych działań, których celem jest unieważnienie WIBOR klient otrzymuje wsparcie od kancelarii na każdym etapie postępowania.