Gdy mówimy o pracy pod ziemią – tak charakterystycznej dla przemysłu górniczego – zwykle mamy przed oczami zaawansowane technologicznie rozwiązania, które ją umożliwiają. Warto jednak pamiętać o tym, że nie są one jedynymi, z którymi stykają się górnicy. W pewnych okolicznościach sprzęt tego rodzaju zawodzi i konieczne jest odwołanie się do klasycznej wiertarki. Nietrudno się domyślić, że nie każde tego rodzaju urządzenie będzie jednakowo atrakcyjne i skuteczne.

Cechy dobrej wiertarki górniczej.

Zrozumiałe wydaje się to, że wiertarka, podobnie jak każde sprzęgło, powinna mieć atesty uprawniające do wykorzystywania jej pod ziemią, a więc tam, gdzie ryzyko wybuchu jest szczególnie duże. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyne, czego się od niej oczekuje. Wiertarka powinna być rozwiązaniem charakteryzującym się odpowiednią mocą silnika, aby możliwe było wiercenie także w twardym podłożu. Musi być też kompatybilna z innymi używanymi pod ziemią narzędziami i na tyle lekka, aby samo operowanie nią pod ziemią nie było przesadnie skomplikowane.