Neurologia dziecięca, inaczej pediatryczna neurologia, jest subdyscypliną medycyny zajmującą się diagnozowaniem, leczeniem oraz zapobieganiem chorobom układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Ze względu na specyfikę rozwoju układu nerwowego dzieci, neurologia dziecięca różni się od neurologii dorosłych pod wieloma względami.

Dlaczego neurologia dziecięca jest tak ważna?

Układ nerwowy dziecka jest w trakcie dynamicznego rozwoju, a wiele schorzeń neurologicznych ma zupełnie inny przebieg u dzieci niż u dorosłych. Tym samym, wczesne wykrycie i interwencja w przypadku zaburzeń neurologicznych mogą przynieść znaczące korzyści w rozwoju i jakości życia dziecka.

Jakie schorzenia diagnozuje i leczy neurolog dziecięcy?

Do głównych schorzeń, z jakimi spotyka się neurolog dziecięcy, należą:

 • Epilepsja i inne zaburzenia napadowe
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zaburzenia neurorozwojowe, takie jak ADHD czy autyzm
 • Zaburzenia ruchowe, w tym dystonia i drżenie
 • Choroby neurogenetyczne
 • Zaburzenia uczenia i koordynacji, takie jak dysleksja
 • Choroby neurodegeneracyjne i metaboliczne
 • Zaburzenia snu u dzieci
 • Choroby nerwów obwodowych i mięśni

Diagnostyka w neurologii dziecięcej

Badania diagnostyczne w neurologii dziecięcej mogą obejmować:

 • Elektroencefalogram (EEG) do oceny aktywności elektrycznej mózgu
 • Badanie neuroobrazowe, takie jak rezonans magnetyczny (MRI) czy tomografia komputerowa (CT)
 • Badania genetyczne w przypadku podejrzenia chorób dziedzicznych
 • Elektromiografia (EMG) do oceny funkcji nerwów obwodowych i mięśni
 • Testy neuropsychologiczne do oceny funkcji poznawczych

Współpraca z innymi specjalistami

W związku z wieloaspektową naturą wielu schorzeń neurologicznych, neurolog dziecięcy często współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak pediatrzy, psychiatrzy dziecięcy, terapeuci, logopedzi, fizjoterapeuci, a także specjaliści z dziedziny genetyki czy gastroenterologii.

Neurologia dziecięca jest niezbędną specjalnością medyczną, zapewniającą opiekę nad układem nerwowym najmłodszych pacjentów. Wczesna diagnoza i interwencja w przypadku zaburzeń neurologicznych mogą mieć kluczowe znaczenie dla jakości życia dziecka i jego przyszłości. Profesjonalizm i wszechstronna wiedza neurologa dziecięcego stanowią filar wsparcia dla wielu rodzin zmagających się z problemami neurologicznymi swoich pociech.