Labioplastyka jest często opisywana jako jeden z najpopularniejszych zabiegów współczesnej ginekologii estetycznej. Problem zbyt dużych warg sromowych nie był jednak obcy także naszym przodkom. Nic więc dziwnego, że pierwsze próby ich zmniejszania podejmowano już w dziewiętnastym stuleciu. Nie jest to zresztą wcale jedyny interesujący fakt o tym zabiegu, który warto poznać.

Źródła popularności

Często można usłyszeć, że labioplastyka nie byłaby tak popularna, jak ma to miejsce obecnie, gdyby nie celebryci promujący ten zabieg. Nie jest to twierdzenie w pełni odzwierciedlające stan faktyczny, warto jednak przyznać, że osoby znane i lubiane zrobiły wiele dla popularyzacji zabiegu. Co przy tym warte podkreślenia, zwracały zawsze uwagę nie tylko na poprawę jakości życia seksualnego jako na argument o kluczowym znaczeniu. Sławni ambasadorzy zabiegu uświadamiali także, że motywacja do jego przeprowadzenia może wykraczać poza estetykę. Nie można przecież zapominać, że labioplastyka poprawia też kobiece zdrowie.