Badaniem piersi mającym kluczowe znaczenie dla kobiecego zdrowia jest tak zwane badanie obrazowe. Jeśli w trakcie jego trwania okaże się, że radiolog wykrył podejrzaną zmianę, konieczne jest poddanie jej możliwie jak najstaranniejszej analizie. To właśnie wtedy zaleca się wykonanie biopsji – badania, którego sama nazwa wzbudza niepokój wśród kobiet.

Biopsja piersi bez tajemnic

Biopsja piersi jest badaniem mającym na celu określenie, jaki jest charakter komórek guza. Polega na pobraniu ich, a następnie – na ich ocenie z wykorzystaniem mikroskopu. Wyniki biopsji nigdy nie powinny być utożsamiane z wyrokiem, od którego nie ma odwołania. Sami lekarze wolą wypowiadać się o tym badaniu jako o drogowskazie, dzięki któremu wiedzą, jak dalej postępować ze zmianą. Badanie nie zawsze wykonywane jest w ten sam sposób. Najbardziej klasyczny podział zwraca naszą uwagę na biopsję cienkoigłową oraz gruboigłową, choć wiele uwagi poświęca się także biopsji otwartej chirurgicznej, a więc tej, która jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym, podczas zabiegu operacyjnego.