Egzamin na prawo jazdy kategorii B to moment, na który wielu kursantów czeka z niecierpliwością i podekscytowaniem. To etap, który stanowi punkt kulminacyjny kursu na prawo jazdy. Jest to chwila, w której przyszli kierowcy muszą wykazać się umiejętnościami prowadzenia pojazdu i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Egzamin ten składa się z dwóch głównych części:

  1. Egzamin teoretyczny: Pierwszym etapem jest egzamin teoretyczny, który sprawdza wiedzę kursanta dotyczącą przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpieczeństwa. Egzamin ten odbywa się w formie testu, gdzie uczestnik musi udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące teorii jazdy.
  2. Egzamin praktyczny: Drugim etapem jest egzamin praktyczny, który odbywa się za kierownicą pojazdu. Podczas tego testu kursant musi wykazać się umiejętnościami prowadzenia pojazdu, manewrowania, parkowania i reagowania na różne sytuacje na drodze. Instruktor egzaminacyjny ocenia umiejętności kursanta i monitoruje, czy przestrzega on przepisów ruchu.

Podczas egzaminu praktycznego kursant jest oceniany pod względem takich umiejętności jak:

  • Rozpoczęcie i zakończenie jazdy
  • Prawidłowe ruszanie i zatrzymywanie się
  • Skręcanie i zmiana pasa ruchu
  • Prawidłowe wykonywanie manewrów
  • Bezpieczne i precyzyjne parkowanie
  • Reagowanie na sytuacje awaryjne i zachowanie się w trudnych warunkach ruchu.

Egzamin praktyczny ma na celu sprawdzenie, czy kursant potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie prowadzić pojazd, zarówno na drogach miejskich, jak i poza nimi. Warto zaznaczyć, że podczas egzaminu praktycznego kursant musi również wykazać się umiejętnościami związanymi z obsługą pojazdu, takimi jak regulacja luster, sprawdzenie stanu technicznego pojazdu czy obsługa niezbędnych urządzeń.

Zapisując się na kurs na prawo jazdy kategorii B w warszawskim Automobilklub mamy pewność, że zostaniemy dobrze przygotowani do egzaminu, a jego zdanie będzie wyłącznie formalnością.